Powered by SmartsuppKontrola, servis, opravy protipožiarnych a technických zariadení a vodovodov

Kontrola a servis protipožiarnych a technických zariadení a vodovodov

Kontroly požiarno-technických zariadení sú predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov a následne splnením si povinností určených zákonom. Naši klienti oceňujú aj ďalšiu výhodu a tou je zníženie nákladov na ich prevádzku.

Kontrola hasiacich prístrojov – alfa a omega protipožiarnej ochrany

Jednou z povinností určených zákonom v oblasti protipožiarnej ochrany je kontrola hasiacich prístrojov jeden krát za 12 mesiacov alebo jedenkrát za 24 mesiacov pokiaľ to určuje výrobca. Dôkladnou kontrolou zistené nevyhovujúce prístroje nahradíme plne funkčnými čím zároveň znížime náklady za nadbytočné skladovanie záložných hasiacich prístrojov.

Kontroly vykonávame aj tzv. tlakovou skúškou kedy zisťujeme či nie je funkcia hasiaceho prístroja znížená poklesom tlaku prípadne či nebol prístroj použitý alebo poškodený. Tlakové skúšky vykonávame v perióde 3 alebo 5 rokov v závislosti od typu hasiaceho prístroja.

Výstupom kontroly a opravy hasiacich prístrojov je nevyhnutná dokumentácia.

Kontrola a údržba požiarnych uzáverov

Pod požiarnym uzáverom chápeme požiarne dvere, požiarne klapky, požiarne okno, dopravníkový uzáver alebo oddeľujúcu konštrukciu.

Kontrolu požiarnych uzáverov vykonáva technik požiarnej ochrany a spočíva z otestovania jeho funkčnosti a overenia vybavenosti . Údržba naopak môže vykonávať výrobca požiarneho uzáveru a to v prípade, že si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti.

Údržba pozostáva z preventívnej prehliadky, opravy a prehliadky.

Okrem uvedených činností vykonáme dodávku požiarnych uzáverov. Vykonáme inštaláciu vrátane stavebných prác, vyhotovíme dokumentáciu a zabezpečíme označenie v zmysle platnej legislatívy.

Kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov

Ďalšou zákonom určenou povinnosťou každej právnickej a fyzickej osobe je kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Povinnosť sa týka napr. podzemných a nadzemných hydrantov, výtokových stojanov alebo plniacich miest.

Skontrolujeme prístup k odberným miestam a hadicovým zariadeniam, ich prevádzkové parametre, označenie, vybavenosť a samozrejme ich funkčnosť.

Rovnako ako v prípade hasiacich prístrojov aj v tomto prípade vykonáme tlakovú skúšku hydrantových hadíc, ktorou zistíme jej technický stav a funkčnosť.

Všetky nedostatky promptne odstránime a vyhotovíme dokumentáciu o kontrole.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Hasiace prístroje

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Tlaková skúška požiarnych hadíc

Invalid Input

Invalid Input

Požiarne uzávery

Invalid Input

Invalid Input

Kontaktné údaje

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input