Powered by SmartsuppVypracovanie projektov OPP

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Plánujete výstavbu nového objektu alebo meníte spôsob užívania stavby? V tom prípade už viete, že zákon určuje každej fyzickej alebo právnickej osobe - podnikateľovi dodržiavať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. Bez projektu požiarnej bezpečnosti stavby (PBS) nie je možné objekt úspešne skolaudovať. Vypracujeme projekt PBS s ohľadom na platnú legislatívu PO a náklady investora (optimalizácia nákladov na stavbu).

Projekt PBS vypracujeme aj pre iné účely

Protipožiarnu bezpečnosť je potrebné riešiť napríklad aj v prípade vývoja nových výrobkov a pri ich využívaní alebo pri posudzovaní zhody výrobkov alebo ich certifikácii. Projekt PBS vám vypracujeme aj pri posudzovaní protipožiarnej bezpečnosti technológii, zariadení a materiálov. Často sa na nás obracajú s požiadavkou na vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru právnické ale aj fyzické osoby – podnikatelia.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input