Powered by SmartsuppCivilná ochrana
Civilná ochrana predstavuje systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku občanov v prípade nehôd, živelných pohrôm a iným mimoriadnych udalostí. Za plnenie úloh zodpovedajú štátne orgány avšak novelou zákona z roku 2012 o civilnej ochrane, NR SR rozšírila povinnosti aj pre fyzické a právnické osoby. Vyznať sa v legislatíve nie je jednoduché a pokuty až do výšky 33 000 Eur sú strašiakom pre každú organizáciu.

Čo požaduje zákon o civilnej ochrane od FO a PO?

  • Okamžite oznámiť mimoriadnu udalosť a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obvodnému úradu a obci kde pôsobia.
  • Vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zabezpečiť jeho aktualizáciu v rozsahu určenom obvodným úradom.
  • Zriaďovať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutia obvodného úradu.
  • V súlade s novelou zákona zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a spôsobilou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona vyriešime za vás

Profesionálne zabezpečíme služby civilnej ochrany, ušetríme váš čas aby ste sa mohli venovať riadeniu spoločnosti a znížime náklady, ktoré by ste investovali do vlastného zamestnanca.

Zabezpečíme neustálu informovanosť zamestnancov, vypracujeme a budeme udržiavať aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy.

Kontaktujte nás už dnes

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, PZS, OPP alebo civilnej ochrany. Stačí vyplniť nasledujúci formulár. Údaje označené červenou farbou sú povinné. 

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Povinný údaj.

Invalid Input

Povinný údaj.

Invalid Input

Invalid Input

Povinný údaj.

Tento údaj je povinný. Prosím, vyplňte ho.

Súhlas je povinný pre odoslanie

Invalid Input

banner ponuka kontrola ptz

banner ponuka protipožiarne zariadenia

Naše služby pre vašu firmu

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input