Powered by SmartsuppŠkolenia BOZP

Povinnosť zabezpečiť BOZP školenia

Povinnosť zabezpečiť  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov má zamestnávateľ a ukladá mu tak Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nedodržanie tejto povinnosti má často za následok nie práve najnižšie pokuty zo strany inšpektorátu práce. No omnoho väčšou daňou za nedodržiavanie predpisov v oblasti BOZP  môže byť i úraz, trvalé poškodenie zdravia či v najhoršom prípade smrteľný pracovný úraz zamestnanca.

Z dôvodu legislatívnych zmien, nových predpisov a postupov pri práci je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj periodické školenia zamestnancov najmenej raz za 24 mesiacov. Na všetky tieto a mnohé ďalšie povinnosti v oblasti BOZP myslíme za našich zmluvných klientov my.

Školenie zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • pri nástupe zamestnanca do práce
 • pri zavedení nových technológií
 • pri preradení na inú funkciu v zamestnaní
 • pri preradení na iné pracovisko

Formy vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP

1. Prezenčná – formou prednášky
Takáto forma školenia BOZP môže prebiehať kdekoľvek na Slovensku,  u Vás vo firme, alebo v našich školiacich strediskách v Bratislave, Košiciach alebo Vranove nad Topľou

2. Dištančná – formou e-learningu 
Prebieha pohodlne odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, smartfónu či tabletu.

E-learningový portál Skoleniepyroboss.sk je veľmi efektívnym nástrojom vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP tzv. dištančná forma školeniae-learning.

Zamestnanci sa tak vedia vzdelávať individuálne počas práce z domu, či jednoducho na diaľku z pohodlia svojej kancelárie. Stačí im na to svoj počítač alebo mobilný telefón. Naše e-learningové školenia sú schválené Národným inšpektorátom práce, takže plne nahrádzajú prezenčnú formu školení.

Zamestnanec sa po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla, jednoducho prihlási do systému podľa inštrukcií uvedených v úvodnom emaili. Po výbere požadovaného kurzu začína vzdelávanie formou prezentácie a končí overovaním vedomostí formou testu. Ak je overovanie vedomostí úspešné, môže si zamestnanec stiahnuť záznam o absolvovaní BOZP školenia (tzv. certifikát).

Naša spoločnosť PYROBOSS s.r.o. vytvorila pre svojich klientov softvérovú aplikáciu E-learningové kurzy – školenia v oblasti BOZP a OPP elektronickou formou. Prostredníctvom tejto formy môžete pohodlne študovať a vzdelávať sa nezávisle od miesta a času.

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP.

Ponuka kurzov:

 • BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • BOZP pre ostatných zamestnancov
 • OPP pre vedúcich zamestnancov
 • OPP pre ostatných zamestnancov
 • vodiči referenti

E-learningové kurzy poskytujú:

 • logickú postupnosť
 • zrozumiteľné informácie
 • prepojenie s aktuálnou legislatívou
 • oboznamovanie prostredníctvom textov a obrázkov
 • e- mailové prípadne telefonické spojenie s lektorom
 • priebežné a záverečné overovanie vedomostí

Naše služby pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes

Radi Vám pripravíme nezáväznú a výhodnú ponuku na školenia BOZP.

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení
odpovedať na vaše otázky.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaje je povinný, vyplňte ho, prosím.

Tento údaj je povinný

Invalid Input

Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinný.

Invalid Input